Croeso i Loving Welsh Food

Rwy’n dwli ar goginio, pob math o fwyd a diod, ac yn falch iawn o’r cynnyrch
gwych sy gennym ni yma yng Nghymru. Mae Loving Welsh Food yn trefnu teithiau blasu, saffaris bwyd, gweithdai coginio a chyflwyniadau ar gyfer grwpiau, lle cewch gyfle i flasu a chlywed am fwyd a diod Cymreig mewn ffordd difyr ac ysgafn.

Mae’r teithiau, gweithdai a’r cyflwyniadau ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a fi gan ddefnyddio’r dudalen cyswllt.

Thanks to Richard Bosworth for the Food Safari photos and Visit Wales for Millennium and Cowbridge photos.

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.